Sembang tentang Hak

Bila sebut tentang hak, teringat satu kisah yang saya alami pada awal 2017. Ketika itulah saya mengenali undang-undang kelurga dan berminat mendalami cabang ilmu tersebut serta mengutarakan beberapa idea bagi penambahbaikan. Semuanya bermula daripada senaskah tuntutan hak jagaan anak.

Ketika menerima helaian tersebut saya terkedu dan menegaskan dalam diri bahawa ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Tidak boleh saya terima walau pun hakikatnya pada ketika itu saya tidak begitu serius dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan hak jagaan anak dan sekadar mahu mempertahankan hak lawatan dan bermalam yang menjadi kebiasaan amalan-amalan pihak-pihak yang bertelingkah sebelum ini.

Kata hak, jadi kenapa perlu minta izin?

Semasa membaca satu per satu permohonan tersebut telah menjadi tanda tanya saya jika hak perlu minta izin maka apa adakah itu dianggap sebagai HAK. Lalu saya mendiamkan diri dan mengambil pendekatan untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan Hak dari sudut bahasa dan syarak. Ketika itu saya hanya mahu mencari pencerahan berkaitan perkara tersebut dan tidaklah saya kira dengan mencari ilmu itu menjadikan perpecahan di antara manusia jika nilai serta inti pati ilmu itu diambil dengan kedua-dua hati yang terbuka.

Berdasarkan penilitian saya dalam isu ini, Hak itu dapat ditafsirkan daripada sudut Bahasa adalah kuasa atas sesuatu atau berbuat sesuatu, milik atau kepunyaan seperti mana yang ditafsirakn oleh Dewan Bahasa & Pustaka. Hak itu yang asalnya adalah pinjaman daripada bahasa Arab yang jelas membawa maksud sesuatu yang dimiliki secara semula jadi oleh setiap manusia.

Maka, secara mudah kita dapat fahami bahawa hak itu ada kepunyaan milik seseorang atau individu. Tidaklah dikatakan hak jika perbuatan, tindakan atau apa jua perkara yang sepatutnya individu berkenaan boleh lakukan perlu mendapatkan keizinan daripada orang, badan atau institusi lain. Malah di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah disebut mengenai kebebasan diri di mana tidak boleh seseorang individu diambil nyawanya dan dilucutkan kebebasan dirinya melainkan dengan undang-undang.

Di samping itu, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu telah mencapai kata sepakat berkaitan Hak Asasi Manusia yang mana telah di buat Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Disember 1948 di Palais de Chaillot, Paris.

Terdapat banyak pendapat atau pun tafsiran berkaitan hak menurut konsep syarak. Antaranya Ali al-khafif mendefinisikan hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara, manakala Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahawa hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan oleh syarak sebagai satu kekuasaan. Menurut Ibnu Nujam seorang ahli Fiqh bermazhab Hanafi menyatakan bahawa hak adalah kekhususan yang terlindung.

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik)….”

Al – Anfal : 8

Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan hak-nya, kepada orang miskin dan orang yang dalam dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros

Al – Israa : 26

2 perkara yang menjadi rukun kepada hak iaitu pemilik hak dan objek hak. Pemilik hak itu diklasifikasi kepada hak Allah dan hak manusia. Hak Allah merupakan kewajiban bagi manusia yang mana seluruh bentuk tindakan yang mendekatkan diri kepada Allah. Manakala Hak manusia bertujuan untuk memelihara kemaslahatan peribadi manusia.

Masih keliru atau TIDAK MAHU faham?

Sekali lagi saya menerima sepucuk surat bertarikh 9 Januari 2019 yang mana ayat tersebut dengan jelas membawa maksud bahawa hak itu miliknya bukan milik saya. Seolah-olah hak jagaan, lawatan dan sebagainya adalah milik mutlaknya. Sama ada ini yang diajar oleh Peguam Syarienya atau sememangnya kefahaman sempit bersifat dendam dan berniat jahat yang menjadikan usaha-usaha pendamaian tidak akan sama sekali tercapai.

Sesungguhnya tidak mahu diulas lebih lanjut mengenai perkara ini. Secara mudahnya dan logik akal bagi orang yang berfikir adakah boleh kamu menerima sekiranya saya katakan saya akan berikan hak jagaan itu kepada kamu yang mana saya bila-bila masa dan boleh menariknya semula. Sudah tentu kamu tidak setuju, bukan? Jadi apa yang sepatutnya menjadi hak masing-masing perlu sama-sama dipelihara. Bila mana masih lagi memegang konsep yang salah maka itulah yang akan terjadi dua minggu lepas pada 30 Disember 2018 dan juga pada hari ini.

Moga Allah merahmati kita semua dengan mengeluarkan kita daripada dorongan dan jalan yang sesat. Jangan terperdaya bahawasanya kita berada di landasan yang betul sedangkan Allah menganugerahkan kita akan istidraj. Nauzubillah!

Published by

drthinker

A father of a daughter, a doctor passionate to be paediatric surgeon, an Muslim Malaysian that's ambitious to see be part of men creating better world

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.